Epilobium parviflorum
Luddunört

Epilobium parviflorum - luddunört
Luddunörten växer här och där i södra Hallands slättbygder. Den är ganska krävande och vill ha god näringstillgång för att trivas.
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.

Epilobium parviflorum - luddunört
Luddunörten är som en rosendunört i mindre format. Fyrflikigt märke och tätt hårig stam. Bladen är dock mer långsmala. 
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.

Epilobium parviflorum - luddunört
Luddunörten har små blommor till skillnad mot rosendunörten.
Foto Per Wahlén, Slottsruinen, Laholm juli -06.

Epilobium parviflorum - luddunört
Luddunörten kan även växa på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.

Epilobium parviflorum - luddunört
Luddunörten har ibland små vita blommor. Eventuellt kan detta handla om hybriden med grendunört.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.