Epilobium roseum
Grendunört

Epilobium roseum - grendunört
Grendunört finner man oftast på fuktig mark vid våra vattendrag. Den har även lokaler på kulturpåverkade ståndorter, men även då oftast under löv. Den kan se något annorlunda ut när den, som på bilden, växer solöppet.
Foto Per Wahlén, Flyget, Halmstad juli -06.

Epilobium roseum - grendunört
Grendunört har klubblikt märke och små blekrosa blommor. Bladen är relativt långt skaftade och jämnt runda. Ibland blir den grenig till växtsättet.
Foto Per Wahlén, Flyget, Halmstad juli -06.