Eryngium planum
Rysk martorn

Eryngium planum - rysk martorn
Rysk martorn förvildar sig sällsynt på ruderatmarker. Den brukar inte klara sig mer är några år innan den försvinner igen.
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n sept -06.

Eryngium planum - rysk martorn
Rysk martorn är styvt upprätt och grenig i toppen.
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n sept -06.

Eryngium planum - rysk martorn
Rysk martorn har flockar med taggiga svepeblad.
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n sept -06.

Eryngium planum - rysk martorn
Rysk martorn har sittande stjälkblad med hjärtlik bas. De basala bladen är skaftade.
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n sept -06.

Eryngium planum - rysk martorn
Rysk martorn har blå blommor i välvd flock.
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n sept -06.