Heracleum sphondylium ssp. sibiricum
Sibirisk björnloka

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum - sibirisk björnloka
Sibirisk björnloka är spridd i slättlandskapet - men med stora luckor i utbredningen. Den har lite gulaktigt vita blommor och välvda flockar.
Foto Per Wahlén, Snapparp, Laholm juni -06.

Heracleum sphondylium ssp. sibiricum - sibirisk björnloka
Sibirisk björnloka är svår att skilja från vit björnloka men frukten är mindre. Oftast finner man den utmed vägar.
Foto Per Wahlén, Snapparp, Laholm juni -06.