Myriophyllum alterniflorum
Hårslinga

Myriophyllum alterniflorum - hårslinga
Hårslingan växer allmänt spridd i sjöar och vattendrag. Den är vanligast i skogslandets näringsfattigare vatten. Den har små blommor i toppen som sticker upp ur vattnet.
Foto Per Wahlén, Stora Skärsjön, Tönnersjö s:n juli -06.

Myriophyllum alterniflorum - hårslinga
Hårslingan är vanligast i tidvis nästan torrlagda forssträckor i åarna. Den har till skillnad från kransslingan en tunn stjälk (därav namnet). Bladen är dessutom mjukare och faller ihop lättare.
Foto Per Wahlén, Fylleån, Snöstorp s:n juli -06.