Oenothera rubricauloides
"Rödtoppat nattljus"

Oenothera rubricauloides - rödtoppat nattljus
"Rödtoppat nattljus" har jag inget namn på egentligen. Det är den fertila hybriden mellan pricknattljus och nattljus. Eftersom en av växtens tydligaste kännetecken är den starkt röda toppen av stammen/axet (rachis) skulle det kunna vara ett lämpligt namn.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg okt -06.

Oenothera rubricauloides - rödtoppat nattljus
"Rödtoppat nattljus" har bara några få lokaler i Halland, men det lär bli fler. Arten har de röda vårtlika hårbaserna som pricknattljus men inte i samma omfattning. Växten har röda mittribbor på kapseln - speciellt när den är ung. Kronröret är längre än hos pricknattljus och foderbladen är ofta rödanlupna.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg okt -06.