Peucedanum palustre
Kärrsilja

Peucedanum palustre - kärrsilja
Kärrsiljan är en ursprunglig och allmän växt i blöta kärr och fuktiga marker. Den växer även på stränder vid sjöar och vattendrag. Oftast hittar man den i glesa bestånd. 
Foto Per Wahlén, Åsbygget, Veinge s:n aug -06.

Peucedanum palustre - kärrsilja
Kärrsiljan står ofta ensam i annan tät vegetation. 
Foto Per Wahlén, Göphult, Breared s:n juli -06.

Peucedanum palustre - kärrsilja
Kärrsiljan har 2 - 4 gånger flikiga blad och har ett spinkigt utseende. 
Foto Per Wahlén, Klackaberget, Enslöv s:n sept -06.

Peucedanum palustre - kärrsilja
Kärrsiljan har vita blommor och flockarna har både enskilt och allmänt svepe. 
Foto Per Wahlén, Göphult, Breared s:n juli -06.