Sium latifolium
Vattenmärke

Sium latifolium - vattenmärke
Vattenmärket är ovanligt i Halland och växer mest vid vattendrag med god näringstillgång.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.

Sium latifolium - vattenmärke
Vattenmärke kan vegetativt vara svårt att skilja från bäckmärket. Det har dock breda parflikiga blad med jämn taggighet.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.

Sium latifolium - vattenmärke
Vattenmärket är oftast mycket mer högvuxet än bäckmärket och har kantig stjälk.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.