Vaccinium uliginosum
Odon

Vaccinium uliginosum - odon
Odon är allmän i hela landskapet med tyngdpunkt i skogsdelarna. Oftast finns den i sumpiga mossekanter i stora bestånd. Ibland finner man den även på torrare mark, men den indikerar då ett underjordiskt fuktstråk på platsen.
Foto Per Wahlén, Norremosse, Vessige s:n maj -06.

Vaccinium uliginosum - odon
Odon har oftast rosafärgade blommor men ibland kan de, som här, vara rent vita. Bären är blåa med fadd smak.
Foto Per Wahlén, Norremosse, Vessige s:n maj -06.