Bassia scoparia ssp densiflora
Kvastmålla

Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
En mycket ovanlig ruderatmarksväxt är kvastmållan.  
Foto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2005.

Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
Foto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2005.

Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
Hyllebladen hos kvastmållan är oansenliga.
F
oto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2006.

Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
Växtmiljön för kvastmållan.
Foto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2006.

Bassia scoparia ssp densiflora - kvastmålla
Toppen av växten.
Foto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2006.