Bistorta officinalis
Stor ormrot

Bistorta officinalis - Stor ormrot
Den stora ormroten finns förvildad på ruderatmarker, vägkanter, betesmarker och liknande platser. Den är vanligast i inlandet och i södra delen av landskapet.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 2006.

Bistorta officinalis - Stor ormrot
Man kan se att stor ormrot är nära släkt med pilörterna.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 2006.

Bistorta officinalis - Stor ormrot
Stor ormrot är en medicinalväxt som kanske åter har börjat odlas eftersom den börjar synas på ruderatmarker. 
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2006.

Bistorta officinalis - Stor ormrot
Blomskaftet.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 2006.

Bistorta officinalis - Stor ormrot
Stor ormrot står ofta nära gårdar och är förvildad från odling - kanske någon gång utplanterad i betesmarker?
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n 2006.