Chenopodium ficifolium
Fikonmålla

Chenopodium ficifolium - fikonmålla
Fikonmållan vill ha näringsrik miljö och nu aktuella lokaler är soptippsmiljö och trädgårdsmästeritipp. Märk de typiska bladen som tillsammans med de små fröerna skiljer den från liknande mållor.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2006.

Chenopodium ficifolium - fikonmålla
Här växer fikonmållan på en vägkant vid en avfallsplats - på grund av att näringstillgången är liten är växten mindre än normalt. 
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Chenopodium ficifolium - fikonmålla
När växtmiljön och näringstillgången är stor bildar fikonmållan stora bestånd!
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2006.

Chenopodium ficifolium - fikonmålla
Fikonmållan blir stor om det är gott om näring.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Chenopodium ficifolium - fikonmålla
Fikonmållan är i Sverige vanligast vid storstadsområden.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.