Chenopodium rubrum
Rödmålla

Chenopodium rubrum - rödmålla
Rödmållan har en naturlig ståndort på tånggödslade stränder men kan också, som här, växa på ruderatmarker. På senare år har växten upplevt en boom och det har ökat antalet inlandslokaler betydligt.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.