Fallopia convolvolus
Åkerbinda

Fallopia convolvolus - åkerbinda
Åkerbindan är inte kräsen i sitt val av växtplats. Grusiga, sandiga eller jordiga öppna marker duger. 
Foto Per Wahlén, Blomäng, Snöstorp s:n 2006.

Fallopia convolvolus - åkerbinda
Åkerbindans växtsätt är krypande.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2006.

Fallopia convolvolus - åkerbinda
Till skillnad från den närbesläktade lövbindan har nötterna inga vingar.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby f:g 2006.

Fallopia convolvolus - åkerbinda
Åkerbindan är mycket vanlig.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby f:g 2006.