Montia fontana
Källört

Montia fontana - källört
Källörten är spridd i hela landskapet med förkärlek till kustnära områden. Bäckar, diken och källor är vanlika växtlokaler och vid kusten växer den även i många andra fuktiga miljöer.
Foto Per Wahlén, Påarp, Trönninge s:n 2006.

Montia fontana - källört
Vid kusten kan källörten växa i fuktig sand.
Foto Per Wahlén, Steninge s:n 2006.

Montia fontana - källört
Källörten har ofta röd stjälk.
Foto Per Wahlén, Steninge s:n 2006.

Montia fontana - källört
Ofta växer källörten i täta bestånd.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n 2006.