Persicaria maculosa
Åkerpilört

Persicaria maculosa - åkerpilört
Åkerpilörten är allmän och växer på vid åkrar och annan kulturmark. Som vild träffar man på den på stränder.
 Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.

Persicaria maculosa - åkerpilört
Åkerpilörten ska inte ha gula glandler och har ofta en svart fläck på bladen.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.

Persicaria maculosa - åkerpilört
Ibland kan åkerpilörten vara svår att skilja från vanlig pilört. Mellanformer eller hybrider är vanliga.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.