Persicaria minor
Rosenpilört

Persicaria minor - rosenpilört
Rosenpilörten finns här och där, främst på kustslätten. Utmed floderna finns lokaler längre in i landskapet.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n 2006.

Persicaria minor - rosenpilört
Rosenpilörten brukar vara något mindre än bitterpilörten och skiljer sig i att bladen inte har brännande smak.
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm 2006.

Persicaria minor - rosenpilört
Rosenpilörten växer i liknande miljöer som bitterpilörten. En udda lokal är fuktiga stråk i lövskogssluttningar.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n 2006.