Rumex acetosa
Ängssyra

Rumex acetosa - ängssyra
Ängssyran växer allmänt på alla typer av gräsmark och ruderatmarker. 
Foto Per Wahlén, Åled, Enslöv s:n 2006.

Rumex acetosa - ängssyra
Ängssyran har pillika blad.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n 2006.

Rumex acetosa - ängssyra
Ängssyrans mogna frukter.
Foto Per Wahlén, Snapparp, Laholm 2006.