Rumex maritimus
Strandskräppa

Rumex maritimus - strandskräppa
Strandskräppan växer allmänt på tånggödslade sandstränder och strandängar. Vid sötvattentillgång ökar antalet exemplar kraftigt.
Foto Per Wahlén, Långaveka, Eftra s:n 2006.

Rumex maritimus - strandskräppa
Strandskräppan har hylleblad med långa tänder.
Foto Per Wahlén, Långaveka, Eftra s:n 2006.

Rumex maritimus - strandskräppa
Strandskräppan sägs ha släta blad. Men i så fall är det hybrider som växer vid havsstränderna. Här är de oftast vågiga.
Foto P Wahlén, Enet, Harplinge s:n 2006.