Rumex thyrsiflorus
Stor ängssyra

Rumex thyrsiflorus - stor ängssyra
Den stora ängssyran är vägkanternas växt. Den är ganska vanlig på denna typ av ståndort mest vid kustslätten.
Foto Per Wahlén, Rotorp, Halmstad 2006.

Rumex thyrsiflorus - stor ängssyra
Även järnvägar och andra typer av ruderatmarker är lämpliga. Det viktigaste kännetecknet för växten är de långsmala bladen.
Foto Per Wahlén, Rotorp, Halmstad 2006.