Salicornia europaea
Glasört

Salicornia europaea - glasört
Glasörten växer allmänt på lämpliga biotoper utmed kusten i norra Halland. Enstaka förekomster finns - ofta tillfälliga - söder om Falkenberg.
Foto Per Wahlén, Haverdalstrand, Harplinge 2006.

Salicornia europaea - glasört
Glasörten skiljs från t.ex. styv glasört genom att de två sidoblommorna är mindre. Se bild. Men i Morup s:n har jag funnit exemplar med små sidoblommor överst på blomskottet men lika stora längre ned på stjälken. Vad blir det då?
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.

Salicornia europaea - glasört
Glasörten växer gärna där inga andra växter trivs.
Foto Per Wahlén, Haverdalstrand, Harplinge 2006..

Salicornia europaea - glasört
Denna bild är tagen i Halmstads hamn där en damm har skapat liknande miljö som i norra Hallands marskområden.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.

Salicornia europaea - glasört
Glasörten är kleistogam.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2006.