Alchemilla filicaulis
Späddaggkåpa

Alchemilla filicaulis -späddaggkåpa
Späddaggkåpan är vanlig på naturbetesmarker i hela landskapet - då särskilt i östra delarna. Den är utstående hårig men ej i blomställningen - dessutom är den tydligt röd vid bladbaserna vid roten. Bladen är ganska små och har en grå ton som man ser på långt håll.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n juni -06.

Alchemilla filicaulis -späddaggkåpa
Späddaggkåpan är en av de mer distinkta småarterna inom släktet och den är lätt urskild från de andra. Endast då den någon sällsynt gång påträffas på ruderatmarker blir den (p.g. av ökad näringstillgång kanske) otypisk. 
Foto Per Wahlén, Jonstorp, Okome s:n maj -06.