Alchemilla glabra
Glatt daggkåpa

Alchemilla glabra - glatt daggkåpa
Glatt daggkåpa är ganska vanlig i hela landskapet men med stora luckor i utbredningen. Den vill ha mer näringsrik mark än flera av släktingarna och följaktligen träffar man på den på ruderatmarker ganska ofta.
Foto Per Wahlén, Oskarström juli -06.

Alchemilla glabra - glatt daggkåpa
Glatt daggkåpa är lättbestämd i Halland eftersom ingen de närmast stående arterna finns här. Stjälken är kal upptill  och liggande hårig längst ned.  
Foto Per Wahlén, Oskarström juli -06.

Alchemilla glabra - glatt daggkåpa
Glatt daggkåpa har kala blad utom på undersidans nerver. 
Foto Per Wahlén, Oskarström juli -06.