Alchemilla wichurae
Skårdaggkåpa

Alchemilla wichurae - skårdaggkåpa
Skårdaggkåpan är liksom den glatta daggkåpan liggande hårig nedtill på stjälken. Bladskaften är liggande hårig. En distinkt karaktär för arten är de v-formiga inskärningarna mellan flikarna på de små bladen.
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n juni -06.

Alchemilla wichurae - skårdaggkåpa
Skårdaggkåpan är vanlig i fjälltrakterna och har en sydlig utpost i Laholms kommun. Helt omöjligt är det inte att den som flera andra norrlandsväxter haft en reliktförekomst i Laholms mossabygder. Men ännu har jag inte funnit någon helt vild förekomst. Alternativt och mindre spekulativt kan den ha följt med vallodlingen.
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n juni -06.