Argentina anserina
Gåsört

Argentina anserina - gåsört
Gåsörten hittar man som vild utmed kustens tånggödslade stränder. Den är också vanlig på kulturskapade ståndorter där näringstillgången är god.
Foto Per Wahlén, I16:s övn.område, Halmstad maj -06.

Argentina anserina - gåsört
Gåsört är lätt att känna igen med de flikade bladen med silverhår.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n maj -06.

Argentina anserina - gåsört
Gåsörten sprider sig mattformigt genom de ovanjordiska revorna.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n maj -06.

Argentina anserina - gåsört
Gåsört har relativt stora gula blommor. 
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n juni -06.