Fragaria vesca
Smultron

Fragaria vesca - smultron
Smultron är en allmän men minskar sin utbredning på grund av att växtmiljöerna den trivs på minskar. Den trivs bäst på torr lågbevuxen solöppen mark. Naturligt finns den mest på strandhedar, gräsmark vid klippor och solöppna lövskogssluttningar.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n maj -06.

Fragaria vesca - smultron
Smultron att plocka blir allt svårare då den numera sällan har stora bestånd.
Foto Per Wahlén, Brogård, Snöstorp s:n juli -06.