Geum urbanum
Nejlikrot

Geum urbanum - nejlikrot
Nejlikroten är vanlig på kulturskapade marker i hela landskapet. Som ursprunglig finns den utmed vattendragen under löv.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juni -06.

Geum urbanum - nejlikrot
Nejlikroten har en ganska liten gul blomma.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juni -06.

Geum urbanum - nejlikrot
Nejlikrotens frukter har små krokar i spetsen.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juni -06.

Geum urbanum - nejlikrot
Nejlikroten har på grund av kvävenedfallet ökat sin frekvens med lokaler på tidigare för fattiga marker.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juni -06.