Potentilla indica
Skensmultron

Potentilla indica - duchesea indica - skensmultron
Inte förrän blomman och fodret börjar synas är det lätt att skilja skensmultronet från vårt vanliga.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2003.

Potentilla indica - duchesea indica - skensmultron
Skensmultronet är veterligen bara funnet en gång i landskapet.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2003.