Prunus spinosa
Slån

Prunus spinosa - slån
Slån växer som brynväxt på kustslätten i Halland. Den har gynnats av lantbruket och har även planterats på många ställen. Som vild är det nog mest kustklipporna som gäller. Slånet blommar som synes på bar kvist.
Foto Per Wahlén, Tylöudde, Söndrum s:n 2006.

Prunus spinosa - slån
Slånets frukter har en daggig yta.  
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n 2005.