Rubus norvegicus
Västkustbjörnbär

Rubus norvegicus - västkustbjörnbär
Västkustbjörnbäret är ett krypbjörnbär som finns i norra Halland.
Foto Per Wahlén, 2005.

Rubus norvegicus - västkustbjörnbär
Foto Per Wahlén, 2005.