Rubus saxatilis
Stenbär

Rubus saxatilis - stenbär
Stenbär är vanlig i hela landskapet med avtagande frekvens mot kusten. Man hittar den nästan alltid i ljusöppen lövskog och dess bryn. 
Foto Per Wahlén, Galgberget, Halmstad aug -06.

Rubus saxatilis - stenbär
Stenbär har små blommor och bladen är tretaliga. Den har krypande utlöpare som gör att den kan stå i stora bestånd på lämpliga lokaler.
Foto Per Wahlén, Fylleån, Snöstorp s:n juli -06.

Rubus saxatilis - stenbär
Stenbär har en små frukter. 
Foto Per Wahlén, Galgberget, Halmstad aug -06.