Sorbaria sorbifolia
Rönnspirea

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Rönnspirean är vanlig i odling och förvildar sig ofta. Som naturaliserad kan man finna den vid våra vattendrag. 
Foto Per Wahlén, Aggaredsbjär, Harplinge s:n juni -06.

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Rönnspirean har stor och bred blomklase och mångflikiga blad. 
Foto Per Wahlén, Bengtesgård, Stafsinge s:n juli -06.

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Rönnspirean har många små vita blommor i klase. 
Foto Per Wahlén, Ätran, Falkenberg  juli -06.

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Rönnspirean bildar ofta stora bestånd. 
Foto Per Wahlén, Ätran, Falkenberg  juli -06.

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Blomklasen är attraktiv för humlor. 
Foto Per Wahlén, Ätran, Falkenberg  juli -06.