Spiraea latifolia
Bredspirea

Spiraea latifolia - bredspirea
Bredspirean är mycket ovanlig som förvildad i landskapet. Den är väl antagligen ovanlig som odlad. 
Foto Per Wahlén, Hansagård, Skummeslöv s:n juli -06.

Spiraea latifolia - bredspirea
Bredspirean har nästan vita blommor och blomklasen är bred och yvig. 
Foto Per Wahlén, Hansagård, Skummeslöv s:n juli -06.

Spiraea latifolia - bredspirea
Bredspirean trivs i diket vid skogsbrynet. 
Foto Per Wahlén, Hansagård, Skummeslöv s:n juli -06.