Callitriche stagnalis
Dikeslånke

Callitriche stagnalis - dikeslånke
Dikeslånken är utan tvekan vanligast i släktet. Den växer i näringsrika vatten och på fuktiga, dyiga platser i hela landskapet. Den avtar i frekvens i de magra skogsbygderna.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n 2005.

Callitriche stagnalis - dikeslånke
Dikeslånken är som landform något lik klo- och smålånke, men urskiljs lätt på de brett rundade bladen och den vingade frukten.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juni -06.

Callitriche stagnalis - dikeslånke
Dikeslånke med sina brett rundade blad och den vingade frukten (vingarna på frukten kommer fram mycket tydligare efter pressning).
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.

Callitriche stagnalis - dikeslånke
Dikeslånken är otroligt tolerant mot övergödning och kan ibland finnas i gödselvatten. På bilden näringsrikt dike.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.

Callitriche stagnalis - dikeslånke
Dikeslånken är svårast urskiljd från den sällsynta plattlånken, som är ett mellanting mellan sommarlånke och dikeslånke.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.