Galeopsis ladanum
Mjukdån

Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdån är ett åkerogräs som helst vill ha sandig eller grusig mark. I gamla tider då denna typ av åkermark var vanlig hade också växten sin storhetstid. Numera är den minskande av samma orsak.
Foto Per Wahlén, Stationen, Halmstad juli -06.

Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdån har stora blommor och är mjuk- samt glandelhårig. Stjälken blir ofta lite rödaktig.
Foto Per Wahlén, Ljungby, Ljungby s:n juli -06.

Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdån är fortfarande ganska vanlig på sandiga marker men luckorna i utbredningen är stora.
Foto Per Wahlén, Ljungby, Ljungby s:n juli -06.

Galeopsis ladanum - mjukdån
Mjukdån har en blomma som är jämnt färgad utom i svalget. Numera ser man den ofta på ruderatmarker av det torra, sandiga slaget.
Foto Per Wahlén, Stationen, Halmstad juli -06.