Lamium album
Vitplister

Lamium album - vitplister
Vitplister är allmän på kulturmark i Halland. Växten är kvävegynnad och har stora utbredningsluckor.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad 2005.

Lamium album - vitplister
Vitplister har stora vita blommor och blad som påminner om nässlans.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad maj -06.