Mentha aquatica
Vattenmynta

Mentha aquatica - vattenmynta
Vattenmyntan är ovanlig i Halland. Rikare kärr utmed kusten och på Hallandsås kan man bl.a. finna växten. Någon lokal finns i Ätradalens rikare delar.
Foto Per Wahlén, Påarp, Trönninge s:n 2003.

Mentha aquatica - vattenmynta
Vattenmyntan har blommorna i ett tätt huvud i toppen. Ståndarna är långt utskjutande.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.

Mentha aquatica - vattenmynta
Vattenmyntan har rundade blad med ganska tvär bas. 
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.

Mentha aquatica - vattenmynta
Ibland kan några blomkransar finnas nedanför toppen - man får då fundera på om det inte är kransmyntan istället. Den har dock smalare blad med killik bas. Ståndarna sticker inte heller ur kronan.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juli -06.