Mentha Xverticillata
Kransmynta

Mentha Xverticillata - kransmynta
Kransmyntan är ganska vanlig utmed våra vattendrag samt i kärriga miljöer. Även i magrare trakter kan man träffa på den - då långt från den ena föräldraarten (vattenmynta). Det är hybriden mellan vatten- och åkermynta.
Foto Per Wahlén, Flyget, Halmstad aug -06.

Mentha Xverticillata - kransmynta
Kransmyntan har ståndare som inte skjuter ut ur kronan. Fodret har 10 tydliga nerver.
Foto Per Wahlén, Hemmeslövsstrand, Ö. Karup s:n juli -06.

Mentha Xverticillata - kransmynta
Kransmyntan sprider sig gärna via sina utlöpare, då den ofta är steril.
Foto Per Wahlén, Hemmeslövsstrand, Ö. Karup s:n juli -06.

Mentha Xverticillata - kransmynta
Kransmyntan har ofta någon liten krans ända uppe i toppen. Den är hårig med rödaktig stjälk.
Foto Per Wahlén, Hemmeslövsstrand, Ö. Karup s:n juli -06.

Mentha Xverticillata - kransmynta
Kransmyntan är ganska vanlig utmed våra vattendrag samt i kärriga miljöer.
Foto Per Wahlén, Påarp, Trönninge s:n 2005.