Nicotiana alata
Stor blomstertobak

Nicotiana alata - stor blomstertobak
Stor blomstertobak förvildas ibland men inte lika ofta som trädgårdshybriden blomstertobak. Växer helst på ren mulljord.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2004.

Nicotiana alata - stor blomstertobak
Stor blomstertobak har långt kronrör och blomfärgen är vit.
Foto Per Wahlén, Öxnamossa, Hunnestad s:n 2005.

Nicotiana alata - stor blomstertobak
Stor blomstertobak skiljer man från blomstertobak på de kraftiga och långt nedlöpande bladlisterna.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Nicotiana alata - stor blomstertobak
Stor blomstertobak har ett kronrör som är jämnt smalt.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.