Prunella vulgaris
Brunört

Prunella vulgaris - brunört
Brunörten är ursprunglig på öppen solrik frisk mark. På sjöstränder kan den även växa blött. Vanligast är den på av människan skapad miljö som t.ex. betesmark, vägkanter och ruderatmark.
Foto Per Wahlén, Hagön, Halmstad juni -06.

Prunella vulgaris - brunört
Brunörten har blommor i tätt ax med foder som är bruna. Bladen är motsatta och skaftade.
Foto Per Wahlén, Möllegård, Söndrum s:n juli -06.