Solanum physalifolium var. nitidibaccatum
Bägarnattskatta

Solanum physalifolium var. nitidibaccatum - bägarnattskatta
Bägarnattskattan blir allt vanligare som ruderatmarksväxt och som ogräs i främst grönsaksodlingar. Det är mest i slättbygderna man kan finna den.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Solanum physalifolium var. nitidibaccatum - bägarnattskatta
Bägarnattskattan är lågvuxen och sprider sina grenar åt alla håll.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.

Solanum physalifolium var. nitidibaccatum - bägarnattskatta
Bägarnattskattan har små vita blommor och långa utstående glandelhår på blomskaft och foder.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Solanum physalifolium var. nitidibaccatum - bägarnattskatta
Bägarnattskattan har oftast grått håriga blad men ibland blir de ganska kala.
Foto Per Wahlén, Biblioteket, Halmstad aug -06.

Solanum physalifolium var. nitidibaccatum - bägarnattskatta
Bägarnattskattan har fått sitt namn på grund av att fodret växer vidare och till sist omsluter halva bäret.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.