Solanum pseudocapsicum
Korallbär

Solanum pseudocapsicum - korallbär
Korallbäret är bara funnet en gång på avfallsplats. Hittat och bestämt av Erik Ljungstrand. Hela växten är giftig.
Foto Per Wahlén, Trönninge, Trönninge s:n 2005.