Dicranodontium denudatum
Skuggkvastmossa

Dicranodontium denudatum - skuggkvastmossa
Skuggkvastmossan signalerar oftast skog med höga naturvärden. Den sprider sig genom avfallande skottspetsar. Växer på fuktigt underlag och därmed gärna i närheten av vattenfall och alltid i skugga. 
Foto Jesper Lind, Nissaström, 22 april 2006.