Homalothecium sericeum
Guldlockmossa


Signalart. Guldglänsande bladmossa. Växtsätt påminnande om hårlockar. Följearter är ibland platt fjädermossa, lunglav och almlav. Trivs på gamla ädellövträds skrovliga bark, t ex som här på en ask. Finns även på basiska klippor och block. Tämligen allmän i Halland.
Foto Jesper Lind, Ivås 6 april -05.