Polytrichum piliferum
H årbjörnmossa


 En ca 1 cm hög hårbjörnmossa i vårprakt här växande på en klipphylla. Klicka på bilden och den vita hårudden i bladspetsarna framträder.
Foto Jesper Lind, Vagnbjär april 2005.