Sphagnum lindbergii
Björnvitmossa


 Björnvitmossa med sporhus. Sannolikt är arten sällsynt i Halland. Den är mer allmän norröver och i fjällen. Släktet Spagnum omfattar enligt litteraturen runt 50 arter.
Foto Jesper Lind, Hakemossen 1 sept. 2005.