Ulota drummondii
Vittandad ulota


Vittandad ulota är mindre allmän på asp, ek, hassel och sälg/vide. Här fotograferad i Skedalaskogen.
Foto Jesper Lind, Ön 12 mars -05.