Bazzania trilobata
Stor revmossa

Bazzania trilobata - stor revmossa
Stor revmossa är en signalart. Den förgrenar sig y-likt och längs undersidan finns rotlika grenar vilka fäster mossan till underlaget. Växer endast på platser med stor luftfuktughet som skuggiga skogar och raviner.
Foto Jesper Lind, Nissaström, 22 april 2006.