Conocepalum conicum
Rutlungmossa


Rutlungmossa indikerar ofta höga naturvärden.
Foto Jesper Lind, Dalabäcken Hallandsåsen 28 juni 2005.