Marchantia polymorpha
Lungmossa

Marchantia polymorpha - lungmossa
Lungmossa är en ganska vanlig art som förekommer i brandfält, ruderatmarker, diken, fuktpartier i betesmaker och blottlagd jord. Det är en pionjär som gynnas av störning.
Foto Jesper Lind, Frölinge.